Dekra Audit

Een Dekra audit wordt elk jaar gehouden om de interne en externe bedrijfsprocessen van EuroPreventie te toetsen. Hierdoor is onze kwaliteit te allen tijde hoog!

Wederom zijn we dit jaar glansrijk door de Dekra audit heen gekomen, welke is afgenomen in november.

In deze Dekra audit wordt gekeken naar zowel de interne bedrijfsprocessen alsmede de externe bedrijfsprocessen. Deze bedrijfsprocessen worden onderworpen aan strenge kwaliteitseisen.

Deze Dekra audit had betrekking op de volgende onderdelen:

  • BORG erkend Technisch Beveiligingsbedrijf
  • Brandmeld Installatie Bedrijf
  • Brandmeld Onderhoud Bedrijf

Onze certificeringen